A1 / A2 Seviyesi Dersleri

 

 

 

    FOR STARTERS ( BAŞLANGIÇ OLARAK )
 
 
  TENSES ( ZAMANLAR )
 

PAST TENSES

* Simple Past Tense

* Past Continuous Tense ( Geçmiş  Zamanda Süreklilik )

FUTURE TENSES

* Will ( Gelecek Zaman - Will Kullanımı )

* Be Going To ( Gelecek Zaman - Be Going To Kullanımı )

 ADVERBIAL CLAUSES 

 

* Adverbial Clauses: When / Before / After / As soon as / Until

 

    ADJECTIVES ( SIFATLAR )

 

Comparative & Superlative Adjectives

     ( Karşılaştırma Sıfatları & Sıfatların En Üstünlük Biçimi)

 

 ADVERBS ( ZARFLAR )

 

Adverbs ( Zarflar )

 

PREPOSITIONS ( EDATLAR )
 
   MODALS

 

Can ( Yetenek Anlatımı )

Should (Öğüt Vermek )

Must ( Zorunluluk Anlatımı )

 
THE QUANTIFIERS ( MİKTAR BELİRLEYİCİLER )

 

Some, Any, Much, Many, Few, Little Konu Anlatımı

 

 COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS ( SAYILABİLEN / SAYILAMAYAN İSİMLER )   

 

Uncountable Nouns' List ( Sayılamayan isimler listesi )

 

CONDITIONAL SENTENCES ( ŞART CÜMLELERİ )

 

If Clause Type 1 ( Eğer cümleleri 1. Tip )

If Clause Type 2 ( Eğer cümleleri 2. Tip )