Irregular Verbs List - Düzensiz Fiiller Listesi

 

Tüm Konu Anlatımları / Başlangıç Seviyesi Konu Anlatımları ( A1 & A2 )

 

İngilizcede en çok kullanılan düzensiz fiillerin listesini ve Türkçe anlamlarını aşağıdaki tabloada bulabilirsiniz.

IRREGULAR VERBS LIST ( DÜZENSİZ FİİLLERİN LİSTESİ ) 

V1
Base Form

V2
Past Simple

V3
Past Participle

 

Turkish

 am, is, are

was, were

been

olmak

become

became

become

olmak

begin

began

begun

başlamak

bite

bit

bitten

ısırmak

blow

blew

blown

üflemek- esmek

break

broke

broken

kırmak

bring

brought

brought

getirmek

broadcast

broadcast

broadcast

yayınlamak

build

built

built

inşa etmek

burn

burned/burnt

burned/burnt

yakmak

buy

bought

bought

satın almak

catch

caught

caught

yakalamak

choose

chose

chosen

seçmek

come

came

come

gelmek

cost

cost

cost

mal olmak

cut

cut

cut

kesmek

dig

dug

dug

kazmak

do

did

done

yapmak

draw

drew

drawn

çizmek

dream

dreamed/dreamt

dreamed/dreamt

hayal etmek

drive

drove

driven

sürmek

drink

drank

drunk

içmek

eat

ate

eaten

yemek

fall

fell

fallen

düşmek

feel

felt

felt

hissetmek

fight

fought

fought

dövüşmek

find

found

found

bulmak

fly

flew

flown

uçmak

forget

forgot

forgotten

unutmak

forgive

forgave

forgiven

affetmek

freze

froze

frozen

donmak

get

got

got (us: gotten)

almak

give

gave

given

vermek

go

went

gone

gitmek

grow

grew

grown

yetiştirmek

have

had

had

sahip olmak

hear

heard

heard

duymak

hide

hid

hidden

saklamak

hit

hit

hit

vurmak

hold

held

held

tutmak

hurt

hurt

hurt

incitmek

keep

kept

kept

saklamak

know

knew

known

bilmek

learn

learned/learnt

learned/learnt

öğrenmek

leave

left

left

ayrılmak

lend

lent

lent

ödünç vermek

let

let

let

izin vermek

lie

lay

lain

uzanmak

lose

lost

lost

kaybetmek

make

made

made

yapmak

mean

meant

meant

demek istemek

meet

met

met

buluşmak

pay

paid

paid

ödemek

put

put

put

koymak

read

read

read

okumak

ride

rode

ridden

sürmek

ring

rang

rung

çalımak ( zil vb.)

rise

rose

risen

yükselmek-artmak

run

ran

run

koşmak

say

said

said

söylemek

see

saw

seen

görmek

sell

sold

sold

satmak

send

sent

sent

yollamak

show

showed

showed/shown

göstermek

shut

shut

shut

kapatmak

sing

sang

sung

şarkı söylemek

sit

sat

sat

oturmak

sleep

slept

slept

uyumak

speak

spoke

spoken

konuşmak

spend

spent

spent

harcamak

stand

stood

stood

ayakta durmak

swim

swam

swum

yüzmek

take

took

taken

almak

teach

taught

taught

öğretmek

tear

tore

torn

yırtmak

tell

told

told

anlatmak

think

thought

thought

düşünmek

throw

threw

thrown

fırlatmak

understand

understood

understood

anlamak

wake

woke

woken

uyanmak

wear

wore

worn

giymek

win

won

won

kazanmak

write

wrote

written

yazmak

 

 

MAX THE CAT 1 ( IRREGULAR VERBS )

 

MAX THE CAT 2 ( IRREGULAR VERBS )

 

MAX THE CAT 3 ( IRREGULAR VERBS )

 

IRREGULAR VERBS SONG - VIDEO 1

 

 
IRREGULAR VERBS SONG - VIDEO 2

 
 
 
IRREGULAR VERBS SONG - VIDEO 3 

 
 
 
IRREGULAR VERBS SONG - VIDEO 4 

 

IRREGULAR VERBS SONG 

 
 
 
 
 

 

ÜCRETSİZ EĞİTİM DEMOSU TALEP EDİN!

Eğitim demosu talebi için TIKLAYIN!