Simple Present Tense

 

Tüm Konu Anlatımları / Başlangıç Seviyesi Konu Anlatımları ( A1 & A2 )

Bu dersimizde Geniş Zaman Yapısı olan Simple Present Tense'in kullanımını Türkçe açıklamalarımız ile öğreneceksiniz. Dersimizi tamamladığınızda olumlu cümle kurumu, olumsuz cümle kurumu, soru cümlesi kurumu ve soru kelimelerini de kullanarak cümleler oluşturmayı  öğrenmiş olacaksınız. 

Konu anlatımlarımız tamamen özgün anlatımlar olduğu için telif haklarımız nedeniyle derslerin kopyalanmasına ve başka bir sitede yayınlanmasına izin vermemekteyiz. Öğrenciler ilgili dersi yazdırarak arşivlerinde saklayabilirler ancak hiçbir şekilde başka bir site / blog / yayın  konu anlatımlarımızı yayınlayamaz. Amacımız İngilizce öğrenen  her yaştan kişiye iyi bir kaynak ve yardım sağlamaktır. Çünkü bilgi paylaştıkça değerli ve güzeldir.

 

SIMPLE PRESENT TENSE ( GENİŞ ZAMAN ) NASIL KULLANILIR?

"Simple Present Tense" Geniş Zaman demektir. Sürekli yaptığımız genel eylemleri bu zaman ile ifade ederiz.

 

Birinci Adım: Simple Present Tense ile Olumlu Cümleler Kurma

 

EXAMPLES  ( ÖRNEKLER )

 

I drink tea.(Ben çay içerim.)

You drink orange juice. ( Sen portakal suyu içersin.)

He drinks apple juice. (o elma suyu içer.)

She drinks coffee. (O kahve içer.)

It drinks milk. (O süt içer.)

We drink wine. (Biz şarap içeriz.)

You drink beer. (Siz bira içersiniz.)

They drink coke. (Onlar kola içerler.)

 

  

   NOT: Simple Present Tense kullanımında özneden sonra ( Özne : I, You, He, She, It, We, You, They, Sarah, Ali, Thomas and Susan vb) fiil kulanılarak yapılır. HE / SHE / IT Zamirleri ve tekil isimlerden sonra fiil -s, -es, -ies takılarından uygun olanı alır. Bu konuya aşağıda ayrıntılı olarak yer verilmiştir.    

   

 

EXAMPLE 2: WALK

I walk slowly. (Ben yavaş yürürüm.)

You walk slowly. (Sen yavaş yürürsün.)

He walks slowly.  (O - erkekler icin - yavaş yürür.)

She walks slowly. (O - kadınlar için - yavaş yürür.)

It walks slowly.   (O - hayvanlar ve cansızlar için - yavaş yürür.)

We walk slowly.  ( Biz yavaş yürürüz.)

You walk slowly.  ( Siz yavaş yürürsünüz.)

They walk slowly.  (Onlar yavaş yürürler.)


 

EXAMPLE 3: GO SHOPPING

  

   NOT: Sonu s, sh,  ch, x ve o ile biten fiillerin sonuna geniş zamanda HE/SHE/IT zamirleri ve tekil isimlerle kullanıldıklarında sonlarna -es takısını alırlar.     

   

 

I go shopping. ( Ben alışverişe giderim. )

You go shopping. ( Sen alışverişe gidersin. )

He goes shopping. ( O alışverişe gider.)

She goes shopping. ( O alışverişe gider.)

We go shopping.( Biz alışverişe gideriz.)

You go shopping. ( Siz alışverişe gidersiniz.)

They go shopping. ( Onlar alışverişe giderler.)

 

EXAMPLE 4: WATCH TV

 

I watch tv.( Tv izlerim.)

You watch tv. ( Tv izlersin.)

He watches tv. ( Tv izler.)

She watches tv. ( Tv izler.)

We watch tv. (Tv izleriz.)

You watch tv. ( Tv izlersiniz.)

They watch tv. (Tv izlerler. )


EXAMPLE 5: STUDY

  

   NOT: Fiilin sonu y harfi ile bitiyorsa ve y'den önce sessiz harf varsa y düşer ve fiil HE/SHE/IT zamirlerinde ve tekil isimlerle beraber -ies alır. ÖRNEK : Study - Studies; Marry - Marries etc.     

   
 
 

I study English (İngilizce çalışırım.)

You study English. ( İngilizce çalışırsın.)

He studies English ( İngilizce çalışır.)

She studies English ( İngilizce çalışır.)

We study English (İngilizce çalışırız.)

You study English( İngilizce çalılırsınız.)

They study English. ( İngilizce çalışırlar. )

 

TIME EXPRESSIONS ( ZAMAN İFADELERİ )

 

Dersimizin bu bölümünde geniş zaman ile sıklıkla kullanılan zaman ifadelerini öğreneceksiniz:

Every : Her ( Everyday, Every Week, Every Weekend, Every Sunday etc.) 

Once a week ( Haftada bir); Twice a week ( Haftada iki); Three times a week ( Haftada üç ) etc.

Once a month ( Ayda bir ); Twice a month ( Ayda iki kez ); Three times a month ( ayda üç kez )

Once a year ( yılda bir); Twice a year ( yılda iki kez); Three times a year ( yılda üç kez)

 

ADVERBS OF FREQUENCY  ( SIKLIK ZARFLARI )

 

Always: Daima - Her zaman

I always get up early ( Ben her zaman erken kalkarım. )  & He always gets up early ( Her zaman erken kalkar.)

Usually: I usually chat on facebook in the evenings. ( Akşamları genellikle facebook'ta muhabbet ederim.) & She usually chats on facebook in the evenings. ( Akşamları facebook'ta  muhabbet eder.)

Often:I often play tennis. ( Sık sık tenis oynarım.)    & She often plays tennis ( Sık sık tenis oynar.)

Sometimes: Bazen

I sometimes go home late. ( Bazen eve geç giderim.)     & She sometimes goes home late. ( Bazen eve geç gider.)

Rarely: Nadiren

I rarely clean home. ( Nadiren evi temizlerim.) & He rarely cleans home. ( Nadiren evi temizler.)

Never: Asla

I never smoke. ( Hiç sigara içmem.) He never smokes. ( Asla sigara içmez.)

 

İkinci Adım: Simple Present Tense ile Olumsuz Cümleler Kurma

 

  

   NOT: Simple Present Tense olumsuz cümle kurmak için : I, YOU, WE, THEY : Zamirlerinden sonra DON'T getiririz ve fiili eksiz kullanırız. HE, SHE, IT : Zamirlerinden sonra DOESN'T getiririz ve fiili eksiz kullanırız.     

   

 

EXAMPLES  ( ÖRNEKLER )

 

EXAMPLE 1: EAT

I don't eat pizza ( Pizza yemem)

You don't eat chicken. ( Tavuk yemezsin.)

He doesn't eat an apple. ( Elma yemez.)

She doesn't eat an orrange. ( Potakal yemez.)

It doesn't eat meat. ( Et yemez.)

We don't eat pork. ( Domuz eti yemeyiz.)

You don't eat salad. ( Salata yemezsiniz.)

They don't eat bread. ( Ekmek yemezler.)

 

EXAMPLE 2: DRINK

I don't dance. ( Dans etmem.)

You don't dance. ( Dans etmezsin.)

He doesn't dance. (Dans etmez.)

She doesn't dance. ( Dans etmez.)

It doesn't dance. (Dans etmez.)

We don't dance. (Dans etmeyiz.)

You don't dance. (Dans etmezsiniz.)

They don't dance. (Dans etmezler.)

 

Üçüncü Adım: Simple Present Tense ile Soru Cümleleri Kurma

 

 
  

   NOT: Simple present Tense Soru cümleleri I, YOU, WE, THEY Zamirlerinin ve tüm çoğul öznelerin önüne DO ;

HE, SHE, IT Zamirlerinin ve tüm tekil öznelerin önüne DOES yapıları getirilerek yapılır. 
 

Başa "DO" ya da "DOES" yardımcı fiilleri getirilerek yapılan soruların cevapları YES / NO ile başlamalıdır. Şimdi aşağıdaki örnekleri inceleyin.  

   

 

EXAMPLES  ( ÖRNEKLER )

 

Do you live in Paris? ( Paris'te mi yaşarsın?)

Long Answers ( Uzun Cevaplar ): Yes, I live in Paris.  & No, I don't live in Paris. ( Evet Paris'te yaşarım. & Hayır Paris'te yaşamam )

Short Answers ( Kısa Cevaplar ): Yes, I do. & No, I don't.

 

 

Does he live in Paris?

Long Answers: Yes he lives in Paris. & No he doesn't live in Paris. ( Evet, Paris'te yaşar. & Hayır, Paris'te yaşamaz. )

Short Answers: Yes, he does. & No, he  doesn't.
 

 

Does she smoke? ( Sigara içer mi?)

Long Answers: Yes, she smokes. & No, she doesn't smoke. ( Evet, sigara içer. & Hayır, sigara içmez.)

Short Answers: Yes, she does. & No, she doesn't.

 

 

Does he go to the doctor once a month? ( O ayda bir doktora gider mi?)

Long Answers:Yes, he goes to the doctor once a month. & No, he doesn't go to the doctor once a month. ( Evet ayda bir doktora gider. & Hayır ayda bir doktora gitmez.)

Short Answers:Yes, he does. & No, he doesn't.

 

QUESTION WORDS  ( SORU KELİMELERİ )

Öznenin başına "DO", "DOES" yapılarını koyarak soru yapmayı öğrendik. Simdi soru kelimelerini kullanarak farklı sorular yapacağız. Temel soru kelimelerinden başlayalım. Bu kelimeleri kullanarak soruları sormak çok kolay. Önce temel soru kelimelerini öğrenin :

 

Where: Nereye / Nerede

When: Ne Zaman

What Time: Saat Kaçta

Why: Neden

Who: Kim

       

How: Nasıl

How Often: Ne Sıklıkta

How Much: Ne Kadar

How Many: Kaç Tane

 

 

EXAMPLES  ( ÖRNEKLER )

 

EXAMPLE 1:  PLAY FOOTBALL

Do you play football? ( Futbol oynar mısın?) 

Yes, I do.

 

Where do you play football? ( Nerede oynarsın?)

I play football in Ataköy.( Ataköy'de oynarım.)

 

When do you play football? ( Ne zaman oynarsın?)

I play football at the weekend. ( Hafta sonu oynarım.)
 

 

Who do you play gootball with? ( Kiminle oynarsın?)

I play football with my collegues. ( Meslektaşlarımla oynarım.)

 

What time do you play football? ( Saat kaçta oynarsın?)

I play football at 7 o'clock.

 

How often do you play football? ( Ne sıklıkta oynarsın?)

I play football once a week. ( Haftada bir oynarım.)

 

Why do you play football? ( Neden oynarsın?)

Because it is funny. ( Çünkü eğlenceli.)

 

Gürdüğünüz gibi soru yapmak çok kolay. Daha önce öğrendiğiniz soru kalıbını aynen kullanıyoruz. Sınıf içinde eğitmeninizle yaptığınız konuşma pratikleri ile soru sormada büyük bir hız kazanacaksınız :)
 

EXAMPLE 2: COOK

Do you cook?

Yes, I do.

 

Where do you cook? ( Nerede yemek pişirirsin?)

I cook at home.( Evde yemek pişiririm.)


 

When do you cook? ( Ne zaman yemek pişirirsin?)

I cook in the afternoon. ( Öğleden sonra yemek pişiririm.)
 

 

Who do you cook with? ( Kiminle yemek pişirirsin?)

I sometimes cook with my daughter and sometimes I cook alone. ( Bazen kızımla bazen yalnız yemek pişiririm.)


 

What time do you cook? ( Saat kaçta yemek pişirirsin?)

I usually cook at 2 o'clock. ( Genellikle saat 2 de yemek pişiririm.)


 

How often do you cook? ( Ne sıklıkta yemek pişirirsin?)

I cook everyday. ( Hergün yemek pişiririm.)
 

 

Why do you cook? ( Neden yemek pişirirsin?)

Because it is my responsibility. ( Çünkü o benim sorumluluğum.)

 

 
  

 Şimdi de HE / SHE / IT ile yapılan soru örneklerine bakalım. Bu sefer do yerine DOES yapısını kullanacağımızı hatırlayın lütfen.

 

  

   

 

EXAMPLE 2: PLAY FOOTBALL ( "HE" ZAMİRİ İLE SORU CÜMLESİ KURULUMU )

Does he play football? ( Futbol oynar mı?) 

Yes, he does.

 

Where does he play football? ( Nerede oynar?)

He plays football in Ataköy.( Ataköy'de oynar.)

 

When does he play football? ( Ne zaman oynar?)

He plays football at the weekend. ( Hafta sonu oynar.)

 

Who does he play football with? ( Kiminle oynar?)

He plays football with his collegues. ( Meslektaşlarıyla oynar.)

 

What time does he play football? ( Saat kaçta oynar?)

He plays football at 7 o'clock. ( Saat 7'de oynar.)
 

 

How often does he play football? ( Ne sıklıkta oynar?)

He plays football once a week. ( Haftada bir oynar.)


 

Why does he play football? ( Neden oynar?)

Because it is funny. ( Çünkü eğlenceli.)

 

EXAMPLE 4 : SING ( "SHE" ZAMİRİ İLE SORU CÜMLESİ KURULUMU )

Does she sing? ( Şarkı söyler mi?) 

Yes, she does.

 

Where does she sing? ( Nerede şarkı söyler?)

She sings in a pub.( Bir barda şarkı söyler.)

 

When does she sing? ( Ne zaman şarkı söyler?)

She sings at the weekend. ( Hafta sonu şarkı söyler.)

 

Who does sing with? ( Kiminle söyler?)

She sings alone but she has a big orchestra. ( Yalnız söyler ama büyük bir orkestrası var.)
 

 

What time does she sing? ( Saat kaçta şarkı söyler?)

She starts her program at 8 o'clock ( Saat 8'de programına başlar.)

 

How often does she sing? ( Ne sıklıkta şarkı söyler?)

She sings twice a week. ( Haftada iki kez şarkı söyler.)
 

 

Why does she sing? ( Neden şarkı söyler?)

Because she is a singer. ( Çünkü o bir şarkıcıdır.)

 

Simple Present Tense Kullanım Yerleri

1- Genel alışkanlıklar, günlük hayatımızdan bahsederken bu zamanı kullanırız.

Examples: 
 

I get up at 7 o'clock : Saat 7.00'de kalkarım.

I go to Mecidiyeköy everyday : Hergün Mecidiyeköy'e giderim.

 

2- Değişmeyen kurallardan ve genel gerçeklerden bahsederken.

Examples: 

Water freezes at 0 degree. ( 0 derecede su donar.)

Babies cry. ( Bebekler ağlar.)


 

3- Bir hikaye anlatımında kullanılabilir.

Example: 

Batman opens the door and enters to the dark room. ( Batman kapıyı açar ve karanlık odaya girer.)

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ÜCRETSİZ EĞİTİM DEMOSU TALEP EDİN!

Eğitim demosu talebi için TIKLAYIN!