Adverbs Konu Anlatımı

 

Tüm Konu Anlatımları / Başlangıç Seviyesi Konu Anlatımları ( A1 & A2 )

 

ADVERBS  ( ZARFLAR )

 

Bu dersimizde Adverbs ( Zarflar ) konusunu örnek cümlelerle açıklayacağız. Dersimiz bu konuyu ilk kez öğrenen ya da kullanımı konusunda fikri çok az olan kişiler için hazırlanmıştır. Sıfatları anlattığımız dersimizde sıfatların isimleri tanımladığından bahsetmiştik. Kısaca hatırlayalım:

Beautiful girl. ( Güzel kız. )

-Nasıl kız?

-Güzel.

Güzel kızı tanımlayan bir sıfattır. Kız bir isimdir.

 

Fast car.

-Nasıl araba?

-Hızlı.

Hızlı arabayı tanımlayan bir sıfattır. Araba bir isimdir.

 

Adverb kullanırken ise fiilleri tanımlarız. ( Fiil Türkçe'de sonu -mek, -mak ile biten şeylerdir. Yani koşmak, yemek yemek, şarkı söylemek gibi. ) İngilizce zarf yapmak için sıfat yapılarının sonuna -ly ekleriz ve zarfı fiilden sonra kullanırız. Şimdi daha iyi anlamak için örnekleri inceleyin:

 

I eat quickly. ( Hızlıca yerim. )

-Nasıl yerim? ( Bakın yemek fiiline bir soru yöneltiyorum yani fiile... )

-Hızlıca.

Türkçe'de günlük kullanımda biz -ce, -ca eklerini pek sık kullanmayız yani "Ben hızlı yerim." diyebilirsiniz. ancak İngilizce cümle kurarken mutlaka sıfatın sonuna -ly eklemek zorundayız.

 

It is raining heavily. ( Yağmur şiddetlice yağıyor. )

He came quickly. ( O hızlıca geldi. )

She asked politely. ( O kibarca sordu. )

They will drive the car carefully. ( Onlar arabayı dikkatlice kullanacaklar. )

 

ADJECTIVES & ADVERBS KARŞILAŞTIRMASI

 

He is a careful driver. ( O dikkatli bir sürücüdür. ) Careful : Adjective ( Sıfat ) Bu cümlede "careful" sürücünün nasıl olduğunu tanımlıyor.

He drives carefully. ( O dikkatli / dikkatlice sürer. ) Carefully: Adverb ( Zarf ) Bu cümlede "carefully" sürmek eyleminin nasıl yapıldığını tanımlıyor.

 

The happy children are playing in the garden. ( Mutlu çocuklar bahçede oynuyorlar. ) Happy: Adjective ( Sıfat ) Bu cümlede "happy" çocukların nasıl olduğunu tanımlıyor.

The children are playing happily. ( Çocuklar mutluca oynuyorlar. ) Happily: Adverb ( Zarf ) Bu cümlede "happily" oynamak eyleminin nasıl yapıldığını tanımlıyor.

 

He is a quiet person. ( O sessiz bir insan. ) Quiet: Adjective ( Sıfat ) Quiet, kişinin bir özelliğini anlatıyor.

He speaks quietly. ( O sessizce konuşur. ) Quietly: Adverb ( Zarf ) Konuşma eyleminin nasıl yapıldığını anlatıyor.

 

IRREGULAR ADVERBS  ( DÜZENSİZ ZARFLAR )

 

Bazı sıfatlar zarf yapılırken değişim göstermezler

Adjective

Adverb

Hard

Her job is very hard. (Onun işi çok zor. )

Hard

She works very hard. ( O çok sıkı çalışır. )

Fast

She is a fast runner. ( O hızlı bir koşucu. )

Fast

She runs fast. ( O hızlı koşar. )

Late & Early

I was late/ early. ( Ben geciktim / erkenciydim. )

Late & Early

I went to bed late / early. ( Geç / erken yattım. )

 

 

"Good" sıfatının zarf hali "well" dir.

Adjective

Adverb

It was a good game. ( İyi bir oyundu. )

The team played well. ( Takım iyi oynadı. )

 

 
 
 
 
 

 

 

ÜCRETSİZ EĞİTİM DEMOSU TALEP EDİN!

Eğitim demosu talebi için TIKLAYIN!