Simple Past Tense Konu Anlarımı - Düzenli Fiiller

 

Tüm Konu Anlatımları / Başlangıç Seviyesi Konu Anlatımları ( A1 & A2 )

 

Simple Past Tense, Geçmiş Zaman demektir. Simple Past Tense kullanılırken fiiller değişime uğrarlar. İngilizcede iki çeşit fiil yapısı vardır. Düzenli fiiller ( REGULAR VERBS) ve düzensiz fiiller ( IRREGULAR VERBS) Öncelikle düzenli fiillerin kullanımları hakkında size bilgi vereceğiz. Bir sonraki konu anlatımımızda irregular verbs ( düzensiz fiiller ) ile ilgili olacak.

 

REGULAR VERBS ( DÜZENLİ FİİLLER )

Birinci Adım: Simple Past Tense Positive Sentences ( Geçmiş Zamanda Olumlu Cümleler Kurma )

             
      SIMPLE PAST TENSE İLE OLUMLU CÜMLE KURULUMU: 

Düzenli fiiller sonlarına -ed, -d ve -ied eklerini alırlar; bu eklere dersimizin ilerleyen bölümlerinde değineceğiz.. Ama öncelikle düzenli fiillerle olumlu cümle kurma çalışması yapalım.

     
        

 

   

 

REGULAR VERBS:  "-ed" Alan  Fiillere Örnekler

EXAMPLE 1: COOK 

I cooked something. ( Bir şeyler pişirdim.)

You cooked something. (Bir şeyler pişirdin.)

He cooked something.( Bir şeyler pişirdi.)

She cooked something. ( Bir şeyler pişirdi.)

We cooked something. ( Bir şeyler pişirdik.)

You cooked something. ( Bir şeyler pişirdiniz.)

They cooked something.( Bir şeyler pişirdiler.)

 

NOT: Örnekte gördüğünüz gibi her özne ( I, YOU, HE, SHE, IT, WE, YOU, THEY ) ile aynı şekilde çekim yapılmaktadır. Fiiller Simple Present Tense ( Geniş Zaman ) yapısında olduğu gibi öznelere göre değişiklik göstermez.

 

EXAMPLE 2: CLEAN

I cleaned the room. ( Odayı temizledim.)

You cleaned the room. ( Odayı temizledin.)

He cleaned the room.( Odayı temizledi.)

She cleaned the room. ( Odayı temizledi.)

We cleaned the room. ( Odayı temizlediniz.)

You cleaned the room. ( Odayı temizlediniz.)

They cleaned the room. ( Odayı temizlediler.)

 

REGULAR VERBS: "-d" Alan  Fiillere Örnekler

EXAMPLE 3: SMOKE

NOT: Smoke fiilinin sonunda zaten -e harfi var. Bu nedenle bu sefer bir daha -e eklemiyor ve direk - d harfi ekleyerek geçmiş zaman cümlesini kuruyoruz.

I smoked a cigarrette. ( Bir sigara içtim.)

You smoked a cigarrette. ( Bir sigara içtin.)

He smoked a cigarrette. ( Bir sigara içti.)

She smoked a cigarrette. ( Bir sigara içti.)

We smoked  cigarrettes. ( Sigara içtik.)

You smoked cigarrettes. ( Sigara içtik.)

They smoked a cigarrette. (  Sigara içtiler.)

 

EXAMPLE 4: LIVE

Live fiili de -e harfi ile bitiyor yani yine yukarıdaki örnekte yaptığımız gibi sadece -d harfi ekleyerek geçmiş zaman cümlelerimizi kurabiliriz.

I lived in the USA. ( ABD'de yaşadım. )

You lived in the USA. ( ABD'de yaşadın. )

He lived in the USA. ( ABD'de yaşadı. )

She lived in the USA. ( ABD'de yaşadı. )

We lived in the USA. ( ABD'de yaşadık. )

You lived in the USA. ( ABD'de yaşadınız. )

They lived in the USA. ( ABD'de yaşadılar. )

 

REGULAR VERBS:  "-ied" Alan  Fiillere Örnekler

EXAMPLE 5: STUDY

Sonu -y harfi ile biten fiillerde -y harfinden önce gelen fiil eğer sessiz bir harfse - y harfi düşer ve yerine -ied takıları eklenir.

I studied English.( İngilizce çalıştım. )

You studied English.( İngilizce çalıştın. )

He studied English.( İngilizce çalıştı. )

She studied English.( İngilizce çalıştı. )

We studied English.( İngilizce çalıştık. )

You studied English.( İngilizce çalıştınız. )

They studied English.( İngilizce çalıştılar. )

 

EXAMPLE 6: CRY

I cried. ( Ağladım. )

You cried.( Ağladın. )

He cried. ( Ağladı. )

She cried. ( Ağladı. )

It cried. ( Ağladı. )

We cried. ( Ağladık. )

You cried. ( Ağladınız. )

They cried. ( Ağladılar. )

 

             
     

NOT: Yukarıdaki örneklerde gördüğünüz gibi İngilizcede düzenli fiillerle cümle kurmak çok kolay :)  Şimdi size tavsiyemiz aşağıdaki listede geçen fiilleri kullanarak cümleler yapmanızdır. Kayıtlı öğrencilerimiz zaten bu fiilleri eğitimleri esnasında kullana kullana öğrendiler. Fiilleri ezberlemeyin. Kullanarak öğrenin. Kullanmadığınız fiilleri öğrenmenize imkan yoktur.

     
        

 

   

ÇOK KULLANILAN DÜZENLİ FİİLLERİN BİR KISMI

                                        

SONUNA -D ALAN DÜZENLİ FİİLLER 

dance - danced ( dans etmek )

finish - finished ( bitmek)

start - started ( başlamak )

paint - painted ( boyamak )

walk - walked ( yürümek )

listen - listened ( dinlemek)

rain - rained ( yağmurun yağması )

snow - snowed ( kar yağması )

kiss - kissed ( öpmek )

play - played

repair - repaired ( tamir etmek )

fix - fixed ( düzeltmek, onarmak )

look - looked ( bakmak )

work - worked ( çalışmak )

cook - cooked ( pişirmek )

laugh - laughed ( kahkahayla gülmek )

clean - cleaned ( temizlemek )

open - opened ( açmak )

visit - visited ( ziyaret etmek )

wait- waited - ( beklemek )

watch - watched ( izlemek )          
       
       

SONUNA -ED ALAN DÜZENLİ FİİLLER 

love - loved ( sevmek )

like - liked ( hoşlanmak )

smoke - smoked ( sigara içmek )

live- lived ( yaşamak )

hate - hated ( nefret etmek )

shave - shaved ( traş olmak )

surprise - surprised ( sürpriz yapmak )

applause - applaused

smile - smiled ( gülümsemek )

close - closed ( kapatmak )

use - used ( kullanmak )

       
       

SONUNA -IED ALAN DÜZENLİ FİİLLER

marry- married ( evlenmek )

study - studied ( ders çalışmak )

cry - cried ( ağlamak)

       

 

İkinci Adım: Simple Past Tense Negative Sentences ( Geçmiş Zamanda Olumsuz Cümleler Kurma )

 

             
      SIMPLE PAST TENSE İLE OLUMSUZ CÜMLE KURULUMU: 

Olumsuz cümle kurarken özneden ( I, YOU, HE, SHE , IT, WE, YOU, THEY ) sonra  DID NOT yani kısa hali ile DIDN'T yardımcı fiilini getirir ve ana fiili -d, -ed, -ied takılarını eklemeden yalın hali ile kullanırız.

     
        

 

   

 

EXAMPLE 1: WATCH TV

I didn't watch tv. ( Tv izlemedim. )                       

You didn't watch tv. ( Tv izlemedin. )                   

He didn't watch tv. ( Tv izlemedi. )                       

She didn't watch tv. ( Tv izlemedi. )                      

We didn't watch tv. ( Tv izlemedik. )                    

You didn't watch tv. ( Tv izlemediniz. )                  

They didn't watch tv. ( Tv izlemediler. )          

  

EXAMPLE 2: OPEN 

I didn't open the window. ( Camı açmadım.)

You didn't open the window. ( Camı açmadın.)

He didn't open the window. ( Camı açmadı.)

She didn't open the window. ( Camı açmadı.)

We didn't open the window. ( Camı açmadık.)

You didn't open the window. ( Camı açmadınız.)

They didn't open the window. ( Camı açmadılar.)

 

İkinci Adım: Simple Past Tense Question Sentences ( Geçmiş Zamanda Soru Cümleleri Kurma )

 

             
      SIMPLE PAST TENSE İLE SORU CÜMLELERİNİN KURULUMU: 

Soru cümlelerini kurarken DID yardımcı fiili öznenin ( I, YOU, HE, SHE , IT, WE, YOU, THEY ) başına getirir ve fiili ve fiili -d, -ed, -ied takılarını eklemeden yalın hali ile kullanırız.

     
       

 

 

 

NOT: Eğer soru kelimesi "did" ile başlıyorsa bu sorunun cevabı mutlaka "yes" ya da "no" ile başlar.

 

Did you live in Dubai? ( Dubai'de yaşadın mı? )

Short Answers: Yes, I did. / No, I didn't.

Long Answers:Yes I lived in Dubai. / No I didn't live in Dubai.

 

Did you visit your uncle?

Short Answers: Yes, I did. / No, I didn't.

Long Answers:Yes I visited uncle. / No, I didn't visit my uncle.

 

Konu anlatımımızın birinci bölümün sonuna gelmeden konu anlatımımızda diğer soru keliemeleri ie de cümle kurma örnekleri vermek istiyoruz.

 

1  Did you watch the film? ( Filmi izledin mi?)

Yes, I did. ( Evet )

 

2 -Where did you watch the film? ( Filmi nerede izledin? )

On tv. ( Tv'de )

 

3- When did you watch the film?  ( Filmi ne zaman izledin? )

Yesterday. ( Dün )

 

4- What time did you watch the film? ( Filmi saat kaçta izledin?) 

At  9.00( 9'da ) 

 

5- Who time did you watch the film with? ( Filmi kiminle izledin?) 

With my friend. ( Arkadaşımla )

 

SIMPLE PAST TENSE ( GEÇMİŞ ZAMAN ) İLE KULLANILAN ZAMAN İFADELERİ

LAST

 • Last day ( Geçen gün )
 • Last week ( Geçen hafta )
 • Last month ( Geçen ay)
 • Last year ( Geçen yıl )
 • Last century ( Geçen yüzyıl )
 • Last Spring / Summer / Autumn Winter (Geçen İlkbahar / Yaz / Sonbahar / Kış )     etc.

 

AGO

 • 8 hours ago ( 8 saat  önce )
 • 2 days ago ( 2 gün önce )
 • 4 weeks ago ( 4 hafta önce )
 • 2 months ago ( 2 ay önce )
 • 5 years ago ( 5 yıl önce )
 

PAST DATES

 • Yesterday  ( Dün )
 • The day  before yesterday ( Dünden önceki gün )
 • on June 1st ( Eski bir tarihten bahsederken )
 • in 2000
 • during 2010 ( 2010 boyunca )
 • When I was at high school ( Lisedeyken )

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

ÜCRETSİZ EĞİTİM DEMOSU TALEP EDİN!

Eğitim demosu talebi için TIKLAYIN!