If Clause Type 2

 

Tüm Konu Anlatımları / Başlangıç Seviyesi Konu Anlatımları ( A1 & A2 )

 

 

IF CLAUSES TYPE 2 ( 2.TİP ŞART CÜMLELERİ )

 

Biliyorsunuz ki birinci tip If kullanımında gerçek ya da gerçekleşmesi muhtemel şeylerden bahsediyorduk. Örneğin: If I have money, I will buy a car. ( Eğer param olursa araba alacağım. ) Araba almam paramın olması durumunda gerçekleştirebileceğim bir şey. Ancak If Clause Type 2 ya da diğer bir deyişle Conditionals 2 cümlelerinde hayallerden, gerçekleşmesi çok muhtemel olmayan şeylerden bahsedilir.

 

IF CLAUSES TYPE 2  İLE CÜMLE KURMA KURALLARI 

 

If 

 

Main Clause ( Ana Cümle )

 

SIMPLE PAST TENSE

WOULD + V1

COULD +  V1

 

I don't have money. ( Param yok. )

If I had money, I would buy a car. (  Eğer param olsaydı araba alırdım. )

 

I live in New Jersey. ( New Jersey'de yaşıyorum. )

If I lived in New York, I would go to the Central Park. ( Eğer New York'ta yaşasaydım, Central Park'a giderdim. )

 

Unfortunately, he doesn't know the answer. ( Ne yazık ki, cevabı bilmiyor. ) 

If he knew the answer, he could help you. ( Eğer cevabı bilseydi sana yardım edebilirdi. )

 

She likes the city life. ( Şehir hayatını seviyor. ) 

If she lived in the village, she wouldn't be happy. ( Eğer köyde yaşasaydı, mutlu olmazdı. )

 

They smoke so they can not save any money. ( Sigara içiyorlar bu nedenle para biriktiremezler. ) 

If they didn't smoke, they would save some money. ( Eğer sigara içmeseydiler, biraz para biriktirebilirlerdi. )

 

She likes her job. ( İşini seviyor. ) 

If she didn't like her job, she would change it. ( Eğer işini sevmeseydi onu değiştirirdi. )

 

We don't have a key so we can't enter the room. ( Anahtarımız yok bu nedenle odaya giremeyiz. )

If we had a key, we could enter to the room. ( Eğer anahtarımız olsaydı odaya girebilirdik. )

 

Eğer isterseniz if'li bölüm cümlenin ortasında da kullanılabilir. Cümlenin başında ya da ortasında kullanılması herhangi bir anlam değişikliğine yok açmaz.

 

If we had a key, we could enter the room. ( Eğer anahtarımız olsaydı odaya girebilirdik. )

We could enter the room if we had a key. ( Eğer anahtarımız olsaydı odaya girebilirdik. )

 

CÜMLENİN IF BÖLÜMÜNDE 'BE' KULLANIMI

 

Biliyorsunuz ki be yapısının geçmiş zaman hali was - were olarak çekilir. Tüm öznelerle sadece were yapısının kullanılması tavsiye edilir. Was kullanmanız dilbilgisel açıdan yanlış sayılmamakla birlikte günlük İngilizce kullanımında kulağa hoş gelmez.

EXAMPLES:

If I were Batman, I ​would help all the people. ( Eğer Batman olsaydım herkese yardım ederdim. )

If you were here, we ​would chat. ( Eğer burada olsaydın muhabbet ederdik. )

If she were an honest person, I ​would believe in her. ( Eğer dürüst bir insan olsaydı ona inanırdım. )

If he weren't in here, I ​would be happy. ( Eğer burada olmasaydı mutlu olurdum. )

If it weren't ill, we ​would play with it. ( Eğer hasta olmasaydı onunla oynardık. )

If we were rich, we ​would live in Paris. ( Eğer zengin olsaydık Paris'te yaşardık. )

If you were stronger, they ​would be afraid of you. ( Eğer daha güçlü olsaydınız onlar sizden korkardı. )

If they were best friends, they ​would meet more often. ( Eğer onlar iyi arkadaş olsalardı daha sık görüşürlerdi. )

 

Eğer isterseniz if'li bölüm cümlenin ortasında da kullanılabilir. Cümlenin başında ya da ortasında kullanılması herhangi bir anlam değişikliğine yok açmaz.

 

If I were you, I wouldn't talk to him. ( Yerinde olsaydım onunla konuşmazdım. )

I wouldn't talk to him if I were you. ( Yerinde olsaydım onunla konuşmazdım. )

 

NOT: Would kısa olarak 'd şeklinde yazılır. Bu kısaltmayı her zaman kullanabilirsiniz.

If they were best friends, they'd meet more often.

 

 
 
 
 
 

 

 

ÜCRETSİZ EĞİTİM DEMOSU TALEP EDİN!

Eğitim demosu talebi için TIKLAYIN!