Essay Kalıpları

 

KİŞİNİN KENDİ FİKRİNDEN BAHSETMESİ

I believe that : İnanıyorum ki,

I strongly believe that : Güçlü bir şekilde inanıyorum ki...

I think / In my opinion / From my point of view : Bana göre / Benim bakış açıma göre

As far as I am concerned : Bana kalırsa, bana göre

KİŞİNİN BİR ŞEYİN ÖNEMİNDEN BAHSETMESİ

It is worth bearing in mind that : Akılda tutulması gerekir ki..

It should be noted that : Vurgulanması gerekir ki..

It is essential / crucial / vital that : Gereklidir / önemlidir / hayatidir ki..

ALTINI ÇİZMEK / VURGULAMAK FİİLLERİ İÇİN KULLANILACAK İNGİLİZCE KARŞILIKLAR

highlight /  emphasize / underline / stress

Above all : Hepsinden önemlisi

 


 

 

NEDEN - SONUÇ BİLDİRME

Because / As / Since : İçin, -den dolayı, çünkü ( NOT : Bu yapılardan sonra cümle kullanılır.)

Due To / Owing To / Because Of : İçin, -den dolayı ( NOT : Bu yapılardan sonra isim ya da gerund (earning,walking etc.) kullanılır.

So / Therefore : Bu nedenle

That is why /  As a result / Consequently / For this reason: Bu yüzden, sonuç olarak

Thus : Böylece

From all reasons above : Yukarıdaki tüm nedenlerden dolayı


 

 

GELİŞME ( BODY ) PARAGRAFLARI İÇİN SIRALAMA, DÜŞÜNCEYİ DEVAM ETTİRME KALIPLARI - SIRALAMA

First of all : Her şeyden önce

To begin with / At the beginning : Öncelikle, ilk olarak

Initially : Başta

At first / Firstly : Öncelikle

Secondly , Thirdly : İkinci olarak, Üçüncü olarak

Moreover, Furthermore, Besides, Also, In addition : Buna ek olarak, bunun yanında

 

ÖRNEKLEME YAPARKEN KULLANILACAK KALIPLAR

For example / For instance : Örneğin

To illustrate : Tanımlamak, resmetmek

To demonstrate : Göstermek

 

ZAMAN SIRALAMASI YAPMA

After : Sonra

Before : Önce

Currently : Şu anda

During : Esnasında

Eventually : En sonunda, eninde sonunda

Finally : Sonuç olarak

First, Second, etc. : Birinci, ikinci vb.

Formerly : Önceden, eskiden

Immediately : Hemen

Initially : İlk olarak

Lastly : Sonuncu olarak

Later : Sonra

Latter : İkinci, sonuncu, iki şeyden sonuncusu

Meanwhile :Bu arada

Next : Ardından

Once : Bir kez, olur olmaz

Previously : Önceden

Simultaneously : Eş zamanlı

Soon : Yakında

Subsequently : Akabinde, sonradan

In due time : Vakti gelince

 

 

ZITLIK ANLATMA

Whereas : Oysa ki..

While  : İken

In comparison : Nazaran, karşılaştırıldığında..

In contrast : Tersine

However : Ama

Although / Even though / Though : -e rağmen ( Bu yapılardan sonra cümle kullanılır )

Despite / In spite of : -e ragmen ( Bu yapılardan sonra isim ya da gerund ( walking, eating, working etc ) kullanılır.

On the other hand : Öte yandan

But : Ama

Yet : Ama

 

 

SONUÇ BİLDİRMEDE KULLANILAN  KALIPLAR

Last but not least : Sonuncu ama bir o kadar da önemli olan,

Finally : Sonuç olarak

Consequently  / As a result / In conclusion : Sonuç olarak

As as a consequence of that : Bu durum üzerine

Briefly /  Shortly  / In brief / : Kısacası

To sum up : Kısaca özetlemek gerekirse

When everyting is taken into account/consideration : Her şey göz önüne alındığında

With the aforementioned reasons : Yukarıda açıklanan nedenlerle

There is no doubt that : Şüphesiz ki..

To conclude / In conclusion : Sonuç olarak

In closing : Konuyu kapatırken

 

 

ESSAY YAZMA TEKNİKLERİ VE ÖRNEK ESSAY YAZIMI DERSİ İÇİN TIKLAYIN

Proficiency essay writing eğitimlerimizden faydalanmak ve bizimle iletişime geçmek isterseniz TIKLAYIN

 

 

 

0 Comments

Leave A comment