Present Continuous Tense

Tüm Konu Anlatımları / Başlangıç Seviyesi Konu Anlatımları ( A1 & A2 )

Present Continuous Tense, Şimdiki Zaman demektir. Adından da anlaşıldığı gibi şu anda yapıyor olduğumuz eylemlerden bahsederken bu zamanı kullanırız. Present Continuous Tense  'am,is, are' yardımcı fiilleri  ile  cümlenin ana  fiiline  -ing ekleyerek  kullanılır. Bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanımını öğrenmek için aşağıdaki tabloya bakınız :

PRESENT CONTINUOUS TENSE CÜMLE KURULUŞU : OLUMLU / OLUMSUZ / SORU CÜMLELERİ

Düzensiz fillleri olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinin örnek kullanımlarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz :

     

 

POSITIVE SENTENCES (OLUMLU CÜMLE KURULUMU )

 

I am sleeping. ( Uyuyorum.)

You are sleeping. ( Uyuyorsun.)

He is sleeping. ( Uyuyor.)

She is sleeping. ( Uyuyor.)

It is sleeping. ( Uyuyor.)

We are sleeping. ( Uyuyoruz.)

You are sleeping. ( Uyuyorsunuz.)

They are sleeping. ( Uyuyorlar.)                                                                    

       
     

 

NEGATIVE SENTENCES (OLUMSUZ CÜMLE KURULUMU )

 

I am not sleeping. ( Uyumuyorum.)

You aren't sleeping. ( Uyumuyorsun.)

He isn't sleeping. ( Uymuyor.)

She isn't sleeping. ( Uymuyor.)

It isn't sleeping. ( Uymuyor.)

We aren't sleeping. ( Uyumuyoruz.)

You aren't sleeping. ( Uyumuyorsunuz.)

They aren't sleeping. ( Uyumuyorlar.)

 

       
     

 

QUESTION SENTENCES (SORU CÜMLESİ KURULUMU )

 

Am I sleeping? ( Uyuyor muyum? )

Are you are sleeping? ( Uyuyor musun?)

Is he sleeping? ( Uyuyor mu?)

Is she sleeping? ( Uyuyor mu? )

Is it sleeping?  ( Uyuyor mu? )

Are we sleeping? ( Uyuyor muyuz?)

Are you sleeping? ( Uyuyor musunuz?)

Are they sleeping? ( Uyuyorlar mı?)

       
 

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE NERELERDE KULLANILIR?

1-Şu Anda Yapıyor Olduğumuz Şeylerden Bahsederken Present Continuous Tense Kullanırız

 

You are not wakling now. (Şimdi yürümüyorsun.)

I am eating a sandwich. (Sandaviç yiyorum.)

I am not sitting . (Oturmuyorum.)

Katty is playing in the garden. (Katty bahçede oynuyor.)

Jack is drinking tea. (Jack çay içiyor.)

 

2- Gelecek Zamandan Bahsederken de Present Continuous Tense Kullanabiliriz

Bu kullanım bizim ana dilimizde de var. Örneğin Türkçe'de nasıl ki, mailleri bir saat içinde yolluyorum diyebiliyorsak aynı şekilde İngilizce'de de ifade edebiliriz.

I am sending the mail in an hour. ( Bir saat içinde maili yolluyorum.)

I am comming tomorrow. ( Yarın geliyorum.)

He is going to New York on Monday. ( Pazartesi New York'a gidiyor.)

They are working next week. ( Haftaya çalışıyorlar.)

He isn't playing in the next game. ( Bir sonraki oyunda oynamıyor. )

We aren't going to the picnic at the weekend. ( Hafta sonu pikniğe gitmiyoruz. )

 

PRESENT CONTINUOUS TENSE İLE KULLANILAN ZAMAN İFADELERİ

NOW ( ŞİMDİ )

Zaman ifadelerini cümlenin sonuna koymanızı tavsiye ederiz. Bu şekilde kullanmak başlangıç için çok daha kolaydır.

I am studying now. ( Şimdi çalışıyorum.)

Bu cümleyi biraz daha uzatalım :

I am studying with my friends at Tom's house now. ( Şimdi arkadaşlarımla Tom'un evinde ders çalışıyoruz. )

 

AT THE MOMENT ( ŞU ANDA )

We are going out at the moment. ( Şu anda dışarı çıkıyoruz. )

 

RIGHT NOW ( TAM ŞİMDİ )

I am thinking about you right now. ( Tam şimdi seni düşünüyorum.)

 

NOT: Ayrıca "Look!" , "Listen!" ,"Be Careful!" gibi ünlemlere dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Özellikle sınavlarda bu ünlemlerden sonra  şimdiki zaman kullanmanız sizden beklenir. Özellikle sınavlara girecek öğrenciler için güzel bir tüyodur :)

 

Listen! They are talking about us. ( Dinle!  Bizim hakkımızda konuşuyorlar. )

Look ! They are fighting. ( Bak! Kavga ediyorlar.)

Be careful! The teacher is comming. ( Dikkatli ol! Öğretmen geliyor.)