Adverbial Clauses - When- Before - After- As soon as- Until

 

Tüm Konu Anlatımları / Başlangıç Seviyesi Konu Anlatımları ( A1 & A2 )

 

Bu dersimizde "When", "After", "Before"  "As soon as" ve "Until" zarflarını kullanarak Simple Past Tense ( Geçmiş Zaman ), Simple Present Tense ( Geniş Zaman ) ve Future Tense ( Gelecek Zaman ) ile bağlaçlı ve uzun cümleler yapmayı öğreneceksiniz. Dersimiz İngilizceyi yeni öğrenenler ve İngilizce cümle kurmada zorlananlar için çok faydalı olacaktır.

 

 WHEN KULLANIMI

When bir soru kelimesidir ve ne zaman anlamına gelmektedir. Bunu zaten biliyorsunuz. When yapısının ikinci bir kullanımı bağlaç işlevi görmesidir. Türkçe'de -dığında, - diğinde, -dugunda, - düğünde ekleri yerine İngilizcede "when" kullanılır.

 

ÖNEMLİ NOT:

İngilizcede "Tense Agreement" yani Zaman Uyumu çok önemlidir ve cümle kurulurken mutlaka dikkat edilmesi gerekir. Adverbial Clauses ( Zarf Cümleleri ) kurarken zamanların birbiri ile uyumlu olması gerekir. Zaman uyumunu sağlamak için aşağıdaki notları dikkatle okuyun ve örnekleri inceleyin!

1.Eve gittiğimde öğle yemeği yedim.

2.Eve gittiğimde öğle yemeği yerim.

3.Eve gittiğimde öğle yemeği yiyeceğim.

Bu üç örnekte de Türkçe cümle kuruluşunda eve gittiğimde / eve gittiğim zaman deriz. Ama bu cümleleri İngilizceye çevirirken mutlaka zaman uyumuna dikkat ederek iki ayrı cümle kurulması gerekmektedir.

 

Birinci Cümle

Öncelikle birinci cümleyi ele alalım:

Eve gittiğimde öğle yemeği yedim. Yedim : Geçmiş zamanı anlatır, demek ki bu eylem geçmişte oldu. O zaman bu zarf cümlesini kurarken eve gittiğimde ve yemek yedim bölümlerinin her ikisi için de geçmiş zaman ( Simple Past Tense ) kullanılması gerekir. - diğimde demek için When kullanırız.

When I went home, I had lunch.

When'li bölüm cümle ortasında da kullanılabilir:  I had lunch when I went home

 

İkinci Cümle

Eve gittiğimde öğle yemeği yerim. Yerim: Geniş zamanı anlatır. Bu cümlede her zaman yaptığımız bir eylemden bahsediyoruz.  Bu cümlesini kurarken eve gittiğimde ve yemek yerim bölümlerinin her ikisi için de geniş zaman ( Simple Present Tense ) kullanılması gerekir. - diğimde demek için When kullanırız.

When I go home, I have lunch.

When'li bölüm cümle ortasında da kullanılabilir:   I have lunch when I go home

 

Üçüncü Cümle

Eve gittiğimde öğle yemeği yiyeceğim. Yiyeceğim: Gelecek zamanı anlatır. Bu cümlede gelecekte yapacağımız bir eylemden bahsediyoruz. Şimdi dikkat edilmesi gereken nokta When'li bölümde GENİŞ ZAMAN ( Simple Present Tense ) ve diğer bölümde de GELECEK ZAMAN ( Future Tense ) kullanılması gerektiğidir.

When I go home, I will have luch.

When'li bölüm cümle ortasında da kullanılabilir:  will have luch when I go home.

 

MORE EXAMPLES:

 • When I saw her, I said "hello" ( Onu gördüğümde merhaba dedim.)
 • When I see her, I say "hello" ( Onu gördüğümde merhaba derim.)
 • When I see her, I will say "hello" ( Onu gördüğümde merhaba diyeceğim.)

 

 • When I finished my work, I left the office. ( İşimi bitirdiğimde ofisten ayrıldım. )
 • When I finish my work, I leave the office. ( İşimi bitirdiğimde ofisten ayrılırım. )
 • When I finish my work, I will leave the office. ( İşimi bitirdiğimde ofisten ayrılacağım. )

 

Ayrıca, "When" Türkçede kullandığımız -ken ekinin karşılığı olan bir kullanıma da sahiptir.

 • When I was a child I lived in Los Angeles. ( Çocukken Los Angeles'da yaşadım.)
 • When I was in the meeting, I learned the truth. ( Toplantıdayken gerçeği öğrendim. )
 • When I was in Bodrum, I swam a lot. ( Bodrumdayken çok yüzdüm.)
 • When they were in the village, they enjoyed very much. ( Köydeyken çok eğlendiler. )

 

 

AFTER KULLANIMI

After : -den sonra demektir. After ile zarf cümleleri yaparken aynen "when" ile cümle kurarken uyguladığımız kurallara dikkat etmelisiniz.

 

Ödevimi bitirdikten sonra uyudum.

Uyudum : Geçmiş zamanda olan bir eylemden bahsetmek için kullanılmıştır ( Simple Past Tense ) , o halde cümlenin iki bölümün de de geçmiş zaman ( Simple Past Tense ) kullanılmalıdır.

After I finished my homework, I slept.

After'lı bölüm cümle ortasında da kullanılabilir:  slept after I finished my homework

 

Ödevimi bitirdikten sonra uyurum.

Uyurum: Her zaman yapılan bir eylemden bahsetmek için kullanılmıştır ve geniş zamanda çekilmiştir, o halde cümlenin iki bölümün de de geniş zaman ( Simple Present Tense ) kullanılmalıdır.

After I finish my homework, I sleep.

After'lı bölüm cümle ortasında da kullanılabilir:  sleep after I finish my homework.

 

Ödevimi bitirdikten sonra uyuyacağım.

Uyuyacağım: Gelecekte yapılacak bir eylemden bahsetmek için kullanılmıştır. After'lı bölümde GENİŞ ZAMAN ( Simple Present Tense ) ve diğer bölümde de GELECEK ZAMAN ( Future Tense ) kullanılmalıdır.

After I finish my homework, I will sleep.

After'lı bölüm cümle ortasında da kullanılabilir:  will sleep after I finish my homework.

 

MORE EXAMPLES:

 • After I  left the office, I went to a pub. ( Ofisten ayrıldıktan sonra bir bara gittim. )
 • After I leave the office, I go to a pub. ( Ofisten ayrıldıktan sonra bir bara giderim. )
 • After I leave the office, I will go to a pub. ( Ofisten ayrıldıktan sonra bir bara gideceğim. )

 

 • After I visited my grandmother, I came back. ( Büyükannemi ziyaret ettikten sonra geri geldim. )
 • After I visit my grandmother, I come back. ( Büyükannemi ziyaret ettikten sonra geri gelirim. )
 • After I visit my grandmother, I will come back. ( Büyükannemi ziyaret ettikten sonra geri geleceğim. )

 

BEFORE KULLANIMI

Before : -den önce demektir. Before ile zarf cümleleri yaparken aynen "when" ve "after" ile cümle kurarken uyguladığımız kurallara dikkat etmelisiniz.  Zaman uyumu kurallarını aynı şekilde uygulamaya özen gösterin!

 

Kahvaltı etmeden önce yüzümü yıkadım.

Yıkadım: Geçmiş zamanda olan bir eylemden bahsetmek için kullanılmıştır ( Simple Past Tense ) , o halde cümlenin iki bölümün de de geçmiş zaman ( Simple Past Tense ) kullanılmalıdır.

Before I had breakfast, I washed my face.

Before'lu bölüm cümle ortasında da kullanılabilir: washed my face before I had breakfast. 

 

Kahvaltı etmeden önce yüzümü yıkarım.

Yıkarım: Her zaman yapılan bir eylemden bahsetmek için kullanılmıştır ve geniş zamanda çekilmiştir, o halde cümlenin iki bölümün de de geniş zaman ( Simple Present Tense ) kullanılmalıdır.

Before I have breakfast, I wash my face.

Before'lu bölüm cümle ortasında da kullanılabilir: wash my face before I have breakfast.

 

Kahvaltı etmeden önce yüzümü yıkayacağım.

Yıkayacağım: Gelecekte yapılacak bir eylemden bahsetmek için kullanılmıştır. Before'lu bölümde GENİŞ ZAMAN ( Simple Present Tense ) ve diğer bölümde de GELECEK ZAMAN ( Future Tense ) kullanılmalıdır.

Before I have breakfast, I will  wash my face.

Before'lu bölüm cümle ortasında da kullanılabilir: will wash my face before I have breakfast.

 

MORE EXAMPLES:

 • Before I went swimming, I ate something. ( Yüzmeye gitmeden önce bir şeyler yedim. )
 • Before I go swimming, I eat something. ( Yüzmeye gitmeden önce bir şeyler yerim. )
 • Before  go swimming, I will eat something. ( Yüzmeye gitmeden önce bir şeyler yiyeceğim. )

 

 • Before I went  abroad, I bought  a tourist guide book. ( Yurtdışına gitmeden önce, turist rehberi kitabı aldım. )
 • Before I go abroad, I buy a tourist guide book. ( Yurtdışına gitmeden önce, turist rehberi kitabı alırım )
 • Before I go abroad, I will buy a tourist guide book. ( Yurtdışına gitmeden önce, turist rehberi kitabı alacağım. )

 

AS SOON AS KULLANIMI

As soon as : Olur olmaz demektir. Zaman uyumu kurallarını aynı şekilde uygulamaya özen gösterin!

Ofise gider gitmez çalışmaya başladım.

Başladım: Geçmiş zamanda olan bir eylemden bahsetmek için kullanılmıştır ( Simple Past Tense ) , o halde cümlenin iki bölümün de de geçmiş zaman ( Simple Past Tense ) kullanılmalıdır.

As soon as I went to the office, I started to work. 

As soon as'li bölüm cümle ortasında da kullanılabilir: started to work as soon as I went to the office.

 

Ofise gider gitmez çalışmaya başlarım.

Başlarım: Her zaman yapılan bir eylemden bahsetmek için kullanılmıştır ve geniş zamanda çekilmiştir, o halde cümlenin iki bölümün de de geniş zaman ( Simple Present Tense ) kullanılmalıdır.

As soon as I  go to the office, I start to work.

As soon as'li bölüm cümle ortasında da kullanılabilir: start to work as soon as I  go to the office.

 

Ofise gider gitmez çalışmaya başlayacağım.

Başlayacağım: Gelecekte yapılacak bir eylemden bahsetmek için kullanılmıştır. As soon as'li bölümde GENİŞ ZAMAN ( Simple Present Tense ) ve diğer bölümde de GELECEK ZAMAN ( Future Tense ) kullanılmalıdır.

As soon as I go to the office, I will  start work.

As soon as'li bölüm cümle ortasında da kullanılabilir:  I will  start work  as soon as I go to the office.

 

MORE EXAMPLES:

 • As soon as my baby cried, I went to her room. ( Bebeğim ağlamaya başlar başlamaz onun odasına gittim. )
 • As soon as my baby cries , I go  to her room. ( Bebeğim ağlamaya başlar başlamaz onun odasına giderim. )
 • As soon as my baby cries, I will go to her room. ( Bebeğim ağlamaya başlar başlamaz onun odasına gideceğim. 

 

 • As soon as I got up, I got dressed. ( Kalkar kalkmaz giyindim. )
 • As soon as I get up,  I get dressed. ( Kalkar kalkmaz giyindim. )
 • As soon as I get up, I will get dressed. ( Kalkar kalkmaz giyindim. )

 

UNTIL KULLANIMI

Until: -e kadar demektir. Zaman uyumu kurallarını aynı şekilde uygulamaya özen gösterin!

Eşim eve gelene kadar kitap okudum.

Okudum: Geçmiş zamanda olan bir eylemden bahsetmek için kullanılmıştır ( Simple Past Tense ) , o halde cümlenin iki bölümün de de geçmiş zaman ( Simple Past Tense ) kullanılmalıdır.

Until my wife came home, I read a book. 

Until'li bölüm cümle ortasında da kullanılabilir: read a book until my wife came home.

 

Eşim eve gelene kadar kitap okurum.

Okurum: Her zaman yapılan bir eylemden bahsetmek için kullanılmıştır ve geniş zamanda çekilmiştir, o halde cümlenin iki bölümün de de geniş zaman ( Simple Present Tense ) kullanılmalıdır.

Until my wife comes home, I read a book. 

Until'li bölüm cümle ortasında da kullanılabilir: read a book until my wife comes home.

 

Eşim eve gelene kadar kitap okuyacağım.

Okuyacağım: Gelecekte yapılacak bir eylemden bahsetmek için kullanılmıştır. Until'li bölümde GENİŞ ZAMAN ( Simple Present Tense ) ve diğer bölümde de GELECEK ZAMAN ( Future Tense ) kullanılmalıdır.

Until my wife comes home, I will read a book. 

Until'li bölüm cümle ortasında da kullanılabilir: will read a book until my wife comes home.

MORE EXAMPLES:

 • Until my dad came home,  I played a computer game. ( Babam eve gelene kadar bilgisayar oyunu oynadım. )
 • Until my dad comes home,  I play  a computer game. ( Babam eve gelene kadar bilgisayar oyunu oynarım. )
 • Until my dad comes home,  I will play a computer game. ( Babam eve gelene kadar bilgisayar oyunu oynadım. )

 

 • Until I son slept, I read him some stories. ( Oğlum uyuyana kadar ona birkaç hikaye okudum. )
 • Until I son sleeps, I read him some stories. ( Oğlum uyuyana kadar ona birkaç hikaye okurum. )
 • Until I son sleeps,  I will read him some stories. ( Oğlum uyuyana kadar ona birkaç hikaye okuyacağım. )
 
 
 
 

 

 

ÜCRETSİZ EĞİTİM DEMOSU TALEP EDİN!

Eğitim demosu talebi için TIKLAYIN!