Past Continuous Tense Konu Anlatımı

 

Tüm Konu Anlatımları / Başlangıç Seviyesi Konu Anlatımları ( A1 & A2 )

Past Continuous Tense, Present Continuous Tense ( Şimdiki Zaman )  yapısını bilenler için oldukça kolay bir zamandır. İngilizcede zamanlar her ne kadar başta öğrencilere çok zor gelse de aslında hep bir paralellik içerirler. Zamanların birbiri ile uyumlu bir şekilde kullanımlarını başka bir dersimizde sizinle paylaşacağız. Şimdi Past Continuous Tense ile ilgili aşağıdaki konu anlatımımızı çalışmanızı tavsiye ederiz. Öncelikle temel zamanları öğrenin ardından birbirleri ile ilişkilerine konsantre olunuz.

 

Birinci Adım: Past Continuous Tense Positive Sentences ( Olumlu Cümleler Kurma )

 

             
     

NOT:  Nasıl ki şimdiki zaman yapısında am/is/are + Ving yapısını kullanıyorsak Past Continuous Tense'de de bu sefer geçmiş zaman çekimi olan was/ were + Ving yapısını kullanacağız. Biliyorsunuz, I, you, we, they zamirleri ile WERE, he, she, it zamirleriyle WAS kullanılır.         

     
        

 

   

 

I was eating something. ( Bir şeyler yiyordum.)

You were drinking coke. (Kola içiyordun.)

He was walking. ( Yürüyordu.)

She was singing. ( Şarkı söylüyordu.)

It was barking. ( Havlıyordu.)

We were swimming. ( Yüzüyorduk.)

You were going somewhere. ( Bir yerlere gidiyordunuz.)

They were laughing. ( Gülüyorlardı. )

 

İkinci Adım: Past Continuous Tense Negative Sentences ( Olumsuz Cümleler Kurma )

 
             
     

NOT: Olumsuz cümle yapmak için yardımcı fiile "not" ekleriz yani was not + Ving / were not + Ving şeklinde cümle kurulur. Genellikle kısaltma tercih edilir : wasn't + Ving, weren't + Ving  

     
        

 

   

 

I wasn't eating anything. ( Hiçbir şey yemiyordum. )

You weren't drinking coke. (Kola içmiyordun.)

He wasn't walking. ( Yürümüyordu.)

She wasn't singing. ( Şarkı söylemiyordu.)

It wasn't barking. ( Havlamıyordu.)

We weren't swimming. ( Yüzmüyorduk.)

You weren't going anywhere. ( Hiçbir yere gitmiyordunuz.)

They weren't laughing. ( Gülmüyorlardı. )

 

Üçüncü Adım: Past Continuous Tense Question Sentences ( Soru Cümleleri Kurma )

 

             
     

NOT: Soru cümlesi kurmak çok kolaydır. Soru sormak için was / were yardımcı fiillerini cümlelerin başına almanız yeterlidir.           

     
        

 

   

 

Were you running? ( Koşuyor muydun?)

Short Answers :

 • Yes, I was.
 • No, I wasn't.

Kısa cevap vermeniz yeterli olacaktır. Özellikle konuşma İngilizcesinde sadece kısa cevaplar verilir. Yalnız sınava girecek ilköğretim - lise öğrencilerden bazen öğretmenleri uzun cevaplar vermelerini ister.

Long Answers :

 • Yes, I was running.
 • No, I wasn't running.

 

MORE EXAMPLES

 

Was she crying? ( Ağlıyor muydu?)

 • Yes, she was.
 •  No, she wasn't.

 

Was he playing football? ( Futbol oynuyor muydu? & Futbol mu oynuyordu? )

 • Yes, he was.
 •  No, he wasn't.

 

Was it sleeping? ( Uyuyor muydu?)

 • Yes, it was.
 • No, it wasn't.

 

Were you cooking? ( Yemek pişiriyor muydunuz? & Yemek mi pişiriyordunuz? )

 • Yes, we were.
 •  No, we weren't.

 

PAST CONTINUOUS VE SIMPLE PAST KOMBİNASYONU

 

WHEN KULLANIMI 

When -dığında demektir. Sıkça Simple Past ve Past Continuous Tense kombinasyonlarında kullanılır. Cümlenin 'when' ile yapılan kısmında mutlaka Simple Past Tense kullanılır.

 

KOMBİNASYON 1

Birinci Cümle: When + Simple Past Tense / İkinci Cümle: Simple Past Tense

When I went out, I saw him. ( Dışarı çıktığımda, onu gördüm.)

When I came home, I washed my hands. ( Eve geldiğimde, ellerimi yıkadım.)

 

KOMBİNASYON 2

Birinci Cümle: When + Simple Past Tense / İkinci Cümle: Past Continuous Tense

When I came home, they were watching tv. (Eve geldiğimde onlar tv izliyorlardı. )

Bu cümlede dikkat edin 'When' ile kurulan bölüm yine Simple Past Tense ile kullanılmış ancak ikinci cümlede Past Continuous Tense kullanılmıştır. Bu cümledeki kişi eve gelmeden önce onlar tv izlemeye başlamışlar ve kişi eve geldiğinde onları tv izliyorken görmüştür.

Past Continuous Tense her zaman geçmişte başlamış ve geçmişte devam etmiş eylemleri anlatırken kullanılır. Çok karışık değil çünkü biz Türkçe'de de bu şekilde ifade ediyoruz.

When I saw him, he was talking to the teacher. ( Onu gördüğümde öğretmenle konuşuyordu. NOT: Ben onu görmeden önce konuşmaya başlamıştı ve ben onu hoca ile konuşurlarken gördüm.  )

When I went to the party, Tommy and Sarah were dancing. ( Partiye gittiğimde Tommy ve Sarah dans ediyorlardı. NOT : Ben gitmeden dansa başlamışlardı ve ben onları dans ederken gördüm. )

             
     

NOT: When cümle başında ya da cümle ortasında kullanılabilir. Ama unutulmamalıdır ki 'when' ile kurulan bölüm Simple Tense ile kurulur. Şimdi aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.         

     
        

 

   

 

When I finished the project, I went lunch. ( Projeyi bitirdiğimde yemeğe gittim. )

I went lunch when I finished the project.( Projeyi bitirdiğimde yemeğe gittim. )

 

When I came in the class, the kids were talking and laughing. ( Sınıfa girdiğimde çocuklar konuşuyor ve gülüyorlardı. )

The kids were talking and laughing when I came in the class. ( Sınıfa girdiğimde çocuklar konuşuyor ve gülüyorlardı. )

 

WHILE KULLANIMI 

While -iken demektir. ve While ile genellikle Past Continuous Tense tercih edilir. Çünkü süreç anlatımı için 'while' kullanımı çok uygundur. Cümlenin diğer bölümü ya Past Continuous Tense ya da Simple Past Tense ile kurulur. Şimdi kullanım yöntemleri için aşağıdaki örnek cümleleri inceleyin.

 

KOMBİNASYON 1

Birinci Cümle: While + Past Continuous Tense / İkinci Cümle: Simple Past Tense

While my daughter was sleeping, I kissed her. ( Kızım uyuyorken onu öptüm. )

While I was driving, I saw an accident. ( Araba sürüyorken bir kaza gördüm.)

 

KOMBİNASYON 2

Birinci Cümle: While + Past Continuous Tense / İkinci Cümle: Past Continuous Tense

Eğer kuracağınız cümlelerdek iki eylem de aynı anda oluyorsa o zaman iki cümlede de Past Continuous Tense kullanılır.

 

While I was watching tv, he was writting his essay. ( Ben tv izliyorken, o kompozisyonunu yazıyordu. ) - Bu örnek cümlede  iki eylem aynı anda oluyor.

While I was sleeping, she was working on a project. ( Ben uyuyorken o bir proje üstünde çalışıyordu. ) -  İki eylem eş zamanlı olarak oluyor.)

 

While cümle başında ya da cümle ortasında kullanılabilir. Ama unutulmamalıdır ki 'while' ile kurulan bölüm çoğunlukla Past Continuous Tense ile kurulur. Şimdi aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

 

While I was walking down the street, I found a wallet. (Sokakta yürüyorken bir cüzdan buldum. )

I found a wallet while I was walking down the street. (Sokakta yürüyorken bir cüzdan buldum. )

 

While I was sleeping, the fire alarm rang. ( Ben uyuyorken yangın alarmı çaldı.)

The fire alarm rang while I was sleeping. ( Ben uyuyorken yangın alarmı çaldı.)

 
 
 
 
 

 

 

ÜCRETSİZ EĞİTİM DEMOSU TALEP EDİN!

Eğitim demosu talebi için TIKLAYIN!