Was Were Konu Anlatımı

 

Tüm Konu Anlatımları / Başlangıç Seviyesi Konu Anlatımları ( A1 & A2 )

 

Birinci Adım: Was ve Were Yardımcı Fiilleri ile Olumlu Cümleler Kurma

İngilizce was-were, am-is-are yardımcı fiillerinin geçmiş zaman halleridir. Bu dersimizde was ve were'ün olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde nasıl kullanıldığını öğreneceksiniz. Önce bu yardımcı fiilin genel kullanım kurallarını öğrenelim :

 

I was at home. ( Evdeydim.)

You were at home. ( Evdeydin.)

He was at home. ( Evdeydi.)

She was at home. ( Evdeydi.)

It was at home. ( Evdeydi.)

We were at home. ( Evdeydik.)

You were at home. ( Evdeydiniz.)

They were at home. ( Evdeydiler.)

 

       
   WAS ve WERE NEREDE KULLANILIR: Was ve Were yapılarını fiilleri kullanmadığımız geçmiş zaman cümlelerinde kullanırız. Fiiller, Türkçede sonu -mek/-mak ile biten isimlerdir. Örneğin sevmek, anlamak, yaşamak vb.gibi yapılar fiildir. Eğer fiilleri kullanarak geçmiş zaman cümleleri kullanacaksanız Simple Past Tense konu anlatımımızı çalışın.      
  

 

   

 

 
WAS ve WERE İLE KURULMUŞ ÖRNEK CÜMLELER
 
I was 20 years old. ( 20 Yaşındaydım.)

You were at the cinema. ( Sinemadaydın.)

He was a fast driver. ( Hızlı bir sürücüydü.)

She was careful. ( Dikkatliydi.)

It was a slow car. ( Yavaş bir arabaydı.)

We were in front of the restaurant. ( Lokantanın önündeydik. )

You were ill. ( Hastaydınız. )

They were generous. ( Onlar cömerttiler. )

 

Aşağıdaki örnek cümleleri inceleyelim:

In summer 1990 I was in Brazil. (1990 yazında Birezilyadaydım.)

We were very happy to see you yesterday. (Dün seni gördüğümüze çok sevindik.)

It was cold and dark, and we were tired. (Hava soğuk ve karanlıktı, ve çok yorgunduk.)

 

İkinci Adım: Was ve Were Yardımcı Fiilleri ile Olumsuz Cümleler Kurma

Olumsuz cümle yapmak için was - were yapılarının sonuna not eklememiz yeterlidir.

 • was not / were not

Bu yapıların kısaltma halleri çok yaygın olarak kullanılır.

 • Was not = wasn't
 • Were not = weren't

,WAS ve WERE İLE KURULMUŞ ÖRNEK CÜMLELER ( OLUMSUZ )

I wasn't in Berlin. ( Berlin'de değildim.)

You weren't near my flat. ( Daireme yakın değildin.)

He wasn't 3 years old. ( 3 Yaşında değildi. )

She wasn't single. ( Bekar değildi. )

It wasn't hungry ( Aç değildi.)

We weren't in Adana. ( Adana'da değildik. )

You weren't happy. ( Mutlu değildiniz. )

They weren't successful. ( Başarılı değillerdi. )

Aşağıdaki cümlelere bakalım:

The lesson wasn’t interesting. It was boring. (Ders ilgi çekici değildi. Sıkıcıydı.)

You weren’t late. Actually, you arrived 10 minutes early. (Geç kalmadın. Açıkcası 10 dakkika erken vardın.)

Lunch was OK, but the vegetables were not very good. (Öğle yemeği güzeldi, ama sebzeler çok iyi değildi.)


Üçüncü Adım: Was ve Were Yardımcı Fiilleri ile Soru Cümleleri Kurma

 

Soru cümlesi yaparken was- were yapıları cümlelerin başına getirilir.

 

Were you at the party? ( Partide miydin?)

Short Answers:

 • Yes, I was. ( Evet. )
 • No, I wasn't. ( Hayır. )

Long Answers:

 • Yes, I was at the party.( Evet, partideydim. )
 • No, I wasn't at the party. ( Hayır partide değildim.)
 

   
 

  NOT: Yabancılar daha çok kısa cevap kullanırlar. Bu nedenle sizin de kısa cevap vermenizi tavsiye ederiz.                                                           

   

       

,WAS ve WERE İLE KURULMUŞ ÖRNEK CÜMLELER ( SORU )

 

Was he alone ?  ( Yalnız mıydı?)

 • Yes, he was.
 • No, he wasn't.

 

Was she hardworking? ( Çalışkan mıydı? )

 • Yes, she was.
 • No, she wasn't.

 

Was Ann at home yesterday? (Ann dün evde miydi?)

 • Yes, she was.
 •  No, she wasn't.

 

Was the meeting good? (Toplantı iyi miydi?)

 • Yes, it was.
 •  No, it wasn't.

 

Was your father a teacher?(Baban öğretmen miydi?)

 • Yes, he was.
 •  No, he wasn't.
 •  

AM / IS / ARE & WAS / WERE YAPILARINI KARŞILAŞTIRMA

 

Am - is - are yapılarını şu an ve genel durumumuzla ilgili değerlendirmeler yaptığımızda kullanırız; was - were yapılarını da geçmişle alakalı değerlendirmelerde kullanırız.
 

Now I am in İstanbul. Last year I was in Paris. ( Şimdi İstanbuldayım. Geçen sene Paris'teydim. )

You are 10 years old. Last year you were 9 years old. ( Şu anda 10 yaşındasın. Geçen sene 9 yaşındaydın.)

He is very happy now. Yesterday he was sad. ( O bugün mutlu. Dün üzgündü.)

She is slim.  2 years ago she was fat. ( Şu anda zayıf. İki sene önce şişmandı. )

It is cold today. It was sunny yesterday. ( Bugün soğuk. Dün güneşliydi. )

We are  in the swimming pool.  We were at the meeting yesterday. ( Havuzdayız. Dün toplantıdaydık. )

They are  in Bodrum. They were in Ankara 2 days ago.  (Bodrumdalar. İki gün önce Ankara'daydılar.)

 

WAS - WERE İLE KULLANILAN ZAMAN İFADELERİ

LAST

 • Last day ( Geçen gün )
 • Last week ( Geçen hafta )
 • Last month ( Geçen ay)
 • Last year ( Geçen yıl )
 • Last century ( Geçen yüzyıl )
 • Last Spring / Summer / Autumn Winter (Geçen İlkbahar / Yaz / Sonbahar / Kış )     etc.

 

AGO

 • 8 hours ago ( 8 saat  önce )
 • 2 days ago ( 2 gün önce )
 • 4 weeks ago ( 4 hafta önce )
 • 2 months ago ( 2 ay önce )
 • 5 years ago ( 5 yıl önce )
 

PAST DATES

 • Yesterday  ( Dün )
 • The day  before yesterday ( Dünden önceki gün )
 • on June 1st ( Eski bir tarihten bahsederken )
 • in 2000
 • during 2010 ( 2010 boyunca )
 • When I was at high school ( Lisedeyken )
 
 
 
 
 

 

ÜCRETSİZ EĞİTİM DEMOSU TALEP EDİN!

Eğitim demosu talebi için TIKLAYIN!