Should Konu Anlatımı

 

Tüm Konu Anlatımları / Başlangıç Seviyesi Konu Anlatımları ( A1 & A2 )

 

THE MODAL VERBS -SHOULD  ( YARDIMCI FİİLLER - SHOULD )

 

Bu dersimizde size İngilizcede çok sık kullanılam Modal Verbs konusunun içindeki Should yardımcı fiilinin kullanımını anlatacağız. Modal Verbs konu anlatımımızda her modal verb ile ilgili kapsamlı örnekleri ve kullanım kurallarını öğreneceksiniz.  Modal Verbs konu anlatımımızda her modal verb ile ilgili kapsamlı örnekleri ve kullanım kurallarını öğreneceksiniz. Diğer Modal Verbs konu anlatımlarımız için A1 & A2 Konu Anlatımları sayfamızı ziyaret ediniz.

 

TAVSİYE / ÖNERİ ANLATIMI SHOULD

 

Should Cümle Örnekleri

 

I should see him. ( Onu görmeliyim. )

You should listen to me. ( Beni dinlemelisin. )

He should go to the doctor. ( Doktora gitmeli )

She should study. ( Çalışmalı. )

It should eat more. ( Daha çok yemeli. )

We should buy a car. ( Bir araba almalıyız. )

You should drink some water. ( Biraz su içmelisiniz. )

They should help me. ( Bana yardım etmeliler. )

 

Should Kullanım Yerleri

  • Kişilere tavsiye verirken kullanılır: You should see the movie. ( Filmi izlemelisin. )

 

Should Olumsuz Cümle Örnekleri

Should olumsuz cümlede, "should not" ya da kısa hali ile "shouldn't" olarak kullanılır ve -mamalısın / -memelisin gibi olumsuz anlamlara gelir. 

I shouldn't talk to him. ( Onunla konuşmamalıyım.)

You shouldn't smoke. ( Sigara içememelisin.)

He shouln't play too much computer games.  ( Çok bilgisayar oyunu oynamamalı. )

She shouldn't drink coke. ( Kola içmemeli. )

It shouln't drink milk. ( Süt içmemeli. )

We shouln't go there. ( Oraya gitmemeliyiz. )

You shouln't call her. ( Onu aramamalısınız. )

They shouldn't play basketball in here. ( Burada basketbol oynamamalılar. )

 

Should Soru Cümlesinde Kullanım Örnekleri

Should ile soru yapmak kolaydır. Soru yaparken Should yardımcı fiilini başa almanız yeterlidir.

Should I visit him? ( Onu ziyaret etmeli miyim? )

Short Answers ( Kısa Cevaplar ): Yes, you should. & No, you shouldn't. 

 

Should ile Kullanılan Zamanlar Nelerdir? 

Should geniş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zaman anlamında kullanılabilir. Şimdiki Zaman ve Gelecek Zaman anlamında kullanıldıysa mutlaka bir zaman ifadesi eklenmelidir ki anlaşılır olsun:

I should study. ( Geniş zaman anlamında. Çalışmak zorundayım. )

I should study now . ( Şimdiki zaman anlamında. Şimdi çalışmalıyım. )

I should study tomorrow. ( Gelecek zaman anlamında. Yarın çalışmalıyım. )

 

 
 
 
 
 

 

 

ÜCRETSİZ EĞİTİM DEMOSU TALEP EDİN!

Eğitim demosu talebi için TIKLAYIN!