Some, Any, Much, Many, A lot of, Few, Little Konu Anlatımı

 

Tüm Konu Anlatımları / Başlangıç Seviyesi Konu Anlatımları ( A1 & A2 )

 

THE QUANTIFIERS ( MİKTAR BELİRLEYİCİLER )

 

Bu dersimizde size İngilizcede some, any, much, many, a lot of, few ve little kullanımlarını öğreteceğiz. Sizin için aşağıda çok kullanışlı bir kullanım tablosu hazırladık ve hemen altındaki notlarda her birini Türkçe örnekler ve notlar ile tek tek açıkladık. Eğer İngilizcede Sayılabilen isimler ( Countable Nouns ) ve Sayılamayan İsimler ( Uncountable Nouns ) konularını bilmiyorsanız lütfen ilgili dersimize ulaşıp konuyu öğrenmek için tıklayınız.

SOME ( BİRAZ / BİRKAÇ )

Some sayılabilen isimlerle ( countable nouns ) ve sayılamayan isimlerle ( uncountable nouns ) birlikte kullanılır. Daha çok olumlu cümlelerde kullanılır. Kullanım kuralları ve örnekler için aşağıdaki notları inceleyiniz!

 

Sayılabilir isimlerle ( Countable Nouns ) Some Kullanımı

Some sayılabilen isimlerle kullanıldığında "birkaç" analmına gelir ve birlikte kullanıldığı isim daima çoğul çekilir.

I have some friends. (Birkaç arkadaşım var. )

There are some apples on the table. (Masanın üstünde birkaç elma var. )

There are some people in the class. (Sınıfta birkaç kişi var. )

There were some men at the bus-stop. (Durakta birkaç adam vardı. )

 

Sayılamayan isimlerle ( Uncountable Nouns ) Some Kullanımı

Some sayılamayan isimlerle kullanıldığında "biraz" anlamına gelir ve birlikte kullanıldığı isim daima tekil çekilir. Çünkü sayılamayan isimlerin kesinlikle çoğul çekimi yoktur.

I have some money(Biraz param var. )

There is some milk on the table. (Masanın üstünde biraz süt var. )

She will buy some  coffee. ( Biraz kahve alacak. )

There was some wine in the bottle. ( Şişede biraz şarap vardı. )

 

NOT: Some,  cevabının olumlu olması umulan sorularda kullanılabilir. Özellikle "Would you like..." kalıbı ile birlikte sıklıkla soru cümlelerinde kullanılır. ( Teklifte bulunduğumuz sorularda some tercih edilir. ) Diğer tüm sorular için "any" tercih kullanılmalıdır.

Would you like some like tea? ( Biraz çay ister misiniz? )

Can you give me some money? ( Bana biraz para verebilir misin? )

 

ANY ( HİÇ )

Any, sayılabilen isimlerle ( countable nouns ) ve sayılamayan isimlerle ( uncountable nouns ) olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde kullanılır. Kullanım kuralları ve örnekler için aşağıdaki notları inceleyiniz!

 

Sayılabilir isimlerle ( Countable Nouns ) Any Kullanımı

Any, sayılabilen isimlerle kullanıldığında "hiç" analmına gelir ve birlikte kullanıldığı isim daima çoğul çekilir.

I don't have any friends. ( Hiç arkadaşım yok. )

There aren't any apples on the table. (Masanın üstünde hiç elma yok. )

There aren't any people in the class. (Sınıfta hiç kimse yok. )

There weren't any men at the bus-stop. (Durakta hiç erkek yoktu. )

 

Sayılamayan isimlerle ( Uncountable Nouns ) Any Kullanımı

Any, sayılamayan isimlerle kullanıldığında "hiç" analmına gelir ve birlikte kullanıldığı isim daima tekil çekilir. Çünkü sayılamayan isimlerin kesinlikle çoğul çekimi yoktur.

I don't have any money( Hiç param yok. )

There isn't any milk on the table. (Masanın üstünde hiç süt yok. )

She won't buy any coffee. ( Hiç kahve almayacak. )

There wasn't  any wine in the bottle. ( Şişede hiç şarap yoktu. )

 

Any Kullanarak Soru Cümlesi Yapmak

 

Do you have any friends?( Hiç arkadaşın var mı?  )

Are there any apples on the table? (Masanın üstünde hiç elma var mı? )

Dou you have any money? ( Hiç paran var mı? )

Is there any milk on the table? (Masanın üstünde hiç süt var mı? )

 

MUCH ( ÇOK )

Much sayılamayan isimlerle olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Çok nadir de olsa olumlu cümlede much kullanımı mümkündür.

I don't have much money. ( Çok param yok. )

He doesn't have much knowledge about power point. ( Onun power point hakkında fazla bir bilgisi yok. )

Does he drink much coffee? ( O çok kahve içer mi?)

Is there much food in the fridge? ( Dolapta çok yiyecek var mı?)

İSTİSNA:

Much nadiren de olsa olumlu cümlelerle kullanılabilir.

 • There is too much poverty in the world. ( Dünyada çok fazla açlık var. )
 • Much of what he has said  is true.  ( Onun söylediklerinin çoğu doğru. )
 • There is much work to be done. ( Yapılacak çok iş var. )
 • You have drank too much beer. ( Çok fazla bira içtin. )

 

MANY ( ÇOK )

Many sayılabilen isimlerle olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Çok nadir de olsa olumlu cümlede much kullanımı mümkündür.  Elbette ki birlikte kullanılan isim çoğul çekilir.

 • I don't have many books. ( Çok kitabım yok. )
 • There aren't many hotels in the city. ( Şehirde çok otel yok. )
 • Did many students fail from the exam?
 • Are there many  cars in the garage? ( Garajda çok araba var mı? )

İSTİSNA:

Many nadiren de olsa olumlu cümlelerle kullanılabilir.

 • Many of us believe in God. ( Çoğumuz Tanrı'ya inanırız. )
 • I called him many times. ( Onu pek çok kez aradım.)

 

HOW MUCH ( NE KADAR )  &  HOW MANY ( KAÇ TANE )

How much: Ne kadar demektir, sadece sayılamayan isimlerle ( uncountable nouns ) birlikte soru cümlelerinde kullanılır.

 • How much petrol is there in the car? ( Arabada ne adar benzin var? )
 • How much milk do you drink? ( Ne kadar süt içersin? )

How many: Kaç tane demektir, sadece sayılabilen isimlerle ( countable nouns ) birlikte soru cümlelerinde kullanılır.

 • How many mails did you write yesterday?  ( Dün kaç tane mail yazdın?) 
 • How many  people are there in the room? ( Odada kaç kişi var?)

 

A LOT OF  ( ÇOK, BİRÇOK )

A lot of, kullanılması en kolay miktar belirleyici yapıdır çünkü hem Sayılabilen isimler ( Countable Nouns ) hem de Sayılamayan İsimler ( Uncountable Nouns ) ile birlikte olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılabilir. A lot of kullanarak konuşmalarınızda ya da yazdığınız metinlerde hata yapma riskini en aza indirebilirsiniz :) Şimdi aşağıdan kullanım örneklerini inceleyin!

 • I have a lot of pens. ( Bir çok kalemim var. )
 • She has a lot of photoon Instagram.( Instagram'da bir çok fotografı var. )
 • There are a lot of people at the party. ( Partide pek çok kişi var. )

 

 • There is a lot of water in the bottle. ( Şişede çok su var. )
 • I have a lot of money. ( Benim çok param var. )

 

 • Do you have a lot of pens( Çok kalemin var mı? )
 • Does she have a lot of photoon Instagram? ( Instagram'da bir çok fotografı var mı? )
 • Are there a lot of people at the party? ( Partide pek çok kişi var mı? )
 • Is there a lot of water in the bottle? ( Şişede çok su var mı? )
 • Do you  have a lot of money? ( Çok paran var mı? )

 

 

FEW  ( BİRKAÇ / AZ )

Few, azlık anlatmak için sayılabilen isimler ( Countable Nouns )  ile birlikte olumlu cümlelerde kullanılır.  Sayıca azlık anlatmasına rağmen her zaman birden fazla olan şeyden bahsetmek için kullanıldığı için mutlaka çoğul isimlerle kullanılmalıdır.

 • I have few pens. ( Birkaç kalemim var. )
 • She has few photoon Instagram.( Instagram'da birkaç fotografı var. )
 • There are few people at the party. ( Partide birkaç kişi var. )

 

LITTLE ( AZ )

Little, azlık anlatmak için sayılamayan isimler ( Uncountable Nouns )  ile birlikte olumlu cümlelerde kullanılır. 

 

 • There is little water in the bottle. ( Şişede az su var. )
 • I have little money. ( Benim az param var. )

 

NÜANS: A FEW & A LITTLE KULLANIMI

A few ve a little kullanım kuralları aynen few ve little kullanım kuralları gibidir. Ancak biraz daha farklı bir anlama sahiptirler.

 • I have few friends. ( Birkaç arkadaşım var.  Bu cümle arkadaş sayısının sayıca çok az olduğunu anlatıyor. Yetersizlik anlamı var. )
 • I have a few friends. ( Birkaç arkadaşım var.  Bu cümle ise yine arkadaş sayısının sayıca az ama yeterli olduğunu anlatıyor. )
 • I have little money. ( Benim az param var. Bu cümle paranın çok az olduğunu anlatıyor. Yetersizlik anlamı var.  )
 • I have a little money. ( Benim az param var. Bu cümle paranın az ama yeterli olduğunu anlatıyor. )

 

 
 
 
 
 

 

 

ÜCRETSİZ EĞİTİM DEMOSU TALEP EDİN!

Eğitim demosu talebi için TIKLAYIN!