Muhasebe İngilizcesi

 

Günümüzde artan uluslararası ticaret ve ticari hareketler sayesinde artık şirket çalışanlarının her alanda kendilerini sürekli geliştirmeleri gerekmektedir. Muhasebecilerin iş yükü her gün artmaktadır. İş İngilizcesi bilmek, sizin hem bireysel kariyeriniz hem de iş yerinizin geleceği açısından çok önemlidir.

Çok uluslu  ya da yabancı ortaklı bir firmada çalışıyorsanız İngilizce olarak raporlama yapmanız gerekecektir. Öğrencilerimize raporlama, muhasebe ve finans sunumları, firmanın muhasebe durumundan bahsetme, telekonferans eğitimleri verilmektedir.

İş İngilizcesi pek çok noktada Genel İngilizce'den ayrılır. Sizin İş İngilizcesi bilmeniz, size yurtdışı fırsatları da sunacaktır ve sizi iş vereniniz ve amirlerinizin gözünde daha önemli bir çalışan haline getirecektir. Firmalar artık çalışanlarına yatırım yapmakta ve çalışanlarını en iyi noktaya getirerek şirketlerinin pozisyonunu daha kuvvetlendirmektedirler çünkü artık çok iyi biliniyor ki şirketleri yukarıya taşıyan çalışanlarıdır.

 

FARKLARIMIZ

Muhasebe İngilizcesi Eğitimlerinde en kapsamlı içeriği veren tek kurumuz.

Muhasebe İngilizcesi Eğitimlerinin tamamı alanında deneyim sahibi İngilizce Eğitmenlerince verilmekte olup, Muhasebe İngilizcesi Eğitimlerine giren öğretmenlerimizin tamamı Muhasebe/ Finans ve İş Yönetimi Sertifikası sahibi ya da MBA yapmış eğitmenlerden oluşmaktadır. 

Eğitim planı tamamen şirketlere / kişilere göre oluşturulmaktadır. İçerikler sabit değildir. Tam olarak ihtiyaca göre ders içeriği oluşturan ve özel materyal hazırlayan tek kurumuz.
 
Firmanız ve işiniz hakkında hem yurtiçinde hem yurtdışında tüm seminerlerde ve tıplantılarda A'dan Z'ye rahatlıkla İngilizce konuşacak duruma geleceksiniz. 
 
Üniversite eğitimi kalitesinde bir Muhasebe İngilizcesi Eğitimini kurumunuza sunuyoruz. İhtiyacınız dahilinde yapılan eğitim planlaması ile tam sizin talebiniz doğrultusunda eksik olduğunuz noktaları başarılı eğitmenlerimiz, günlük takibimiz ve eşsiz sistemimiz ile dolduruyoruz.
 
Profesyonel İş İngilizcesi Eğitimlerimizin tamamına %100 öğrenme garantisini sözleşmemizle yazılı olarak vermekteyiz. 
 
Eğitim içeriklerimizi ve eğitimde kullandığımız materyalleri  incelediğinizde ki bu alanda en kapsamlı ve kaliteli eğitimi veren kurum olduğumuzu göreceksiniz.

 

EĞİTİM İÇERİKLERİ NASIL OLUŞTURULUYOR?

 * Eğitim içeriği eğitimi alacak kişi / kurum yetkilisi ile görüştükten sonra tasarlanmaktadır ancak söz konusu İş İngilizcesi Eğitimi olduğu için genel ve temel konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

 

 

Introduction to Accounting ( Muhasebeye Giriş )

Jobs in Accounting ( Muhasebe Meslekleri )

Acounting Principles ( Muhasebe Prensipleri )

Creative Accounting ( Yaratıcı Muhasebe )

Financial Statements and Ratios ( Finansal Durum ve Finanssal Oranlar )

Profit and Loss Statement ( Kar Zarar Çizelgesi )

Balance Sheet ( Bilanço )

Explaining Accounts ( Hesapların Açıklanması )

Ratio Analysis ( Oran Analizleri )

Tax Accounting ( Vergi Muhasebesi )

Tax Systems ( Vergi Sistemleri )

Calculating Tax Expense ( Vergi Harcamalarının Hesaplanması )

Taxation Planing ( Vergilendirme Planları )

 Auditing ( Denetim )

Role of Auditors ( Denetçilerin Görevleri )

Types of Auditors ( Denetçi Tipleri )

Auditor- Client Relationship ( Denetçi - Müşteri İlişkisi )

Different Accounting Principles ( Farklı Muhasebe Uygulamaları )

Insurance ( Sigorta )

Insurance Contracts ( Sigorta Kontratları )

 

 

Reinsurance ( Mükerrer Sigorta )

Insurance Terms ( Terminoloji )

Describing Graphs ( Grafiklerin Yorumlanması ve Anlatılması )

An Auditor's Report ( Denetim Raporu )

Business Mails ( İş Yazışmaları )

The tips to write effective formal e-mails. ( Resmi İş Maili Yazma Yöntemleri )

Management Accounting ( Yönetim Muhasebesi )

Statement of Cash Flows ( Nakit Akış Tablosu )

Budgets (Bütçe ) 

Financial Stability of the Insurance Accounting ( Finanssal İstikrar ve Sigorta Muhasebesi )

Investment ( Yatırım )

Cross- Border Investment ( Yabancı Yatırım )

Different Accounting Practices ( Farklı Muhasebe Uygulamaları )

Business Mails ( İş Yazışmaları )

The tips to write effective formal e-mails. ( Resmi İş Maili Yazma Yöntemleri )

Management Accounting ( Yönetim Muhasebesi )

Statement of Cash Flows ( Nakit Akış Tablosu )

Budgets (Bütçe )

 

 

EĞİTİMLERİ KİMLER VERİYOR?

İş İngilizcesi Eğitimlerini MBA sahibi, İşletme Fakültesi Mezunu, İşletme veya İş Yönetimi Sertifikası sahibi olan ya da İşletme üzerine uzmanlaşmış çevirmen eğitmenlerden oluşan uzman eğitmen kadromuz vermektedir.

 

EĞİTİMLERİNİZ GARANTİLİ Mİ?

Eğitimlerimizde başarınızı daha eğitime başlamadan, sözleşme ile garanti altına alırsınız. Programlarımız öğrencilerimize göre oluşturulurken onların en iyi öğreneceği yöntem, öğrenim hızları, günlük yoğunlukları göz önüne alınır ve en uygun program tasarlanır. İşimizi kesinlikle şansa bırakmayız. Her sözümüz size ve kurumunuzu yazılı olarak sunulur.